Legacy -晴れる屋大阪店-

レガシー20 - Round 3

posted at 2019-02-19 21:12:40

Table Name Point Opponent Point
10 Kawai Ryo 3 Kodama, Daiki 3
10 Kodama Daiki 3 Kawai, Ryo 3
9 Komata Yoshiyuki 6 Ogaki, Hiroshi 3
BYE Nakamura Ryosuke 6 ** BYE ** -
9 Ogaki Hiroshi 3 Komata, Yoshiyuki 6