Legacy -晴れる屋大阪店-

L17 - Round 3

posted at 2019-06-16 18:53:20

Table Name Point Opponent Point
14 Kamimura Tomoyuki 6 Sakurai, Atsushi 6
15 Mizuguchi Kiyoshi 3 Ohashi, Ryo 0
15 Ohashi Ryo 0 Mizuguchi, Kiyoshi 3
14 Sakurai Atsushi 6 Kamimura, Tomoyuki 6
BYE Yamane Takahiro 6 ** BYE ** -