Modern -晴れる屋大阪店-

M17 - Round 1

posted at 2019-04-24 17:03:23

Table Name Point Opponent Point
BYE Kondo Yuichi 3 ** BYE ** -
3 Miyatani Kazuki 0 Ryosuke, Muroya 0
3 Ryosuke Muroya 0 Miyatani, Kazuki 0
4 Yanagitani Kaname 0 Yusuke, Kitagawa 0
4 Yusuke Kitagawa 0 Yanagitani, Kaname 0