Standard

スタンダード17時の部 - Round 1

posted at 2019-04-24 17:02:02

Table Name Point Opponent Point
1 Hayashi Takenori 0 Taniguchi, Yutaka 0
3 Kazuki Shimotani 0 Kozuka, Kouji 0
3 Kozuka Kouji 0 Kazuki, Shimotani 0
2 Masanari Hama 0 Matsuda, Shuji 0
2 Matsuda Shuji 0 Masanari, Hama 0
1 Taniguchi Yutaka 0 Hayashi, Takenori 0