Legacy

プロモパック争奪レガシー - Round 3

posted at 2019-09-18 21:15:01

Table Name Point Opponent Point
4 Doi Satsuki 3 Tanaka, Daiki 3
5 Katou Keita 3 Taira, Yasunori 0
3 Matsumura Asuka 3 Suzuki, Kazushige 3
1 Mizuuchi Rui 6 Nakano, Shunsuke 6
1 Nakano Shunsuke 6 Mizuuchi, Rui 6
3 Suzuki Kazushige 3 Matsumura, Asuka 3
5 Taira Yasunori 0 Katou, Keita 3
6 Takano Teruhiro 0 Yoshida, Kyouhei 0
4 Tanaka Daiki 3 Doi, Satsuki 3
2 Umeda Takuo 3 Umino, Toshifumi 6
2 Umino Toshifumi 6 Umeda, Takuo 3
6 Yoshida Kyouhei 0 Takano, Teruhiro 0